Posty

Rozdanie nagród i wystawa laureatów konkursu "Ciechan. Dziedzictwo Lechitów".

Obraz
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,Coyot PRESENTS, Wydawnictwo Kado Studiomają zaszczyt zaprosić na wystawę pokonkursowych prac z pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt. "Ciechan. Dziedzictwo Lechitów"!  Na wystawie zaprezentowane zostaną zwycięskie i wyróżnione prace autorstwa: Gabrieli i Roksany Śpiegowskich, Mateusza Drelicha, Jakuba Ciołkiewicza, Julii Jędrzejak, Majki Kupki, Alicji Lewickiej, Kingi Dudko, Anny Brzozowskiej, Ksawerego Barcikowskiego, Huberta Persala, Marcela Chruściela, Julii Marii Nowak, Magdaleny Ignaciuk, Katarzyny Kluk, Pawła Adamów, Amny Mohammad, Piotra Kozioła, Mikołaja Wolniaka, Nataszy Nosarzewskiej, Wiktorii Lankiewicz, Apolonii Kołodzińskiej, Igi Zuch, Marcela Kucharskiego, Oliwiera Kalinowskiego, Wiktorii Mendyk, Nikoli Korzeniewskiej, Mariki Rycharskiej, Szymona Wysockiego, Julii Tobolskiej, Antosia Talarowskiego, Antosia Chodkowskiego, Aleksandry Szwejkowskiej, Alicji Szpa…

Wyniki pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: "Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan".

Obraz
Pierwsza edycja ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: „Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan” okazała się ogromnym sukcesem. Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych miał na celu promowanie młodych talentów komiksowych, nowoczesne i wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych, a także szerokie rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci i młodzieży! Tematem konkursu zorganizowanego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents było narysowanie ciekawej postaci, a która stanie się inspiracją do komiksu pt. "Ciechan - Dziedzictwo Lechitów" i finalnie trafi na jego łamy! Spośród kilkuset znakomitych zgłoszeń 'Kapituła Konkursu' - pod przewodnictwem nestora i mistrza Pana Zygmunta Similaka i w składzi…

ZAPROSZENIE DO KONKURSU!

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Wydawnictwo Kado Studio oraz Coyot Presents zapraszają dzieci i młodzież do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego pt.: "Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt. Ciechan", który ma na celu wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych. Tematem konkursu jest narysowanie siebie w roli ciekawej postaci, która stanie się inspiracją do komiksu pt. "Ciechan - Dziedzictwo Lechitów", a nawet finalnie trafi na jego łamy! 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, mogą też wziąć w nim udział podopieczni placówek oświatowo-wychowawczych.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w zakresie wiekowym 6-18 lat.

Termin nadsyłania prac rozpoczyna się od: 10 października 2017 r., a mija 1 marca 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs ma c…

Regulamin konkursu!

Plik do pobrania:  >Regulamin <.
Dziedzictwo Lechitów. Regulamin pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży.

"Narysujcie ciekawą postać do komiksu pt.: Ciechan", który ma na celu wspólne współtworzenie komiksu o najważniejszych wydarzeniach w Polsce oraz propagowanie tożsamości patriotycznej wśród najmłodszych.
Przedmiot regulaminu § 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki uczestnictwa pierwszej edycji ogólnopolskiego komiksowego spersonalizowanego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, a także poszczególne kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.

Cel konkursu § 2 Konkurs ma na celu:
rozwijanie zainteresowanie komiksem wśród dzieci i młodzieży, popularyzację wiedzy i świadomości o naszej wielkiej narodowej historii od zarania dziejów do czasów współczesnych, propagowanie postaw patriotycznych, motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych…

Karty zgłoszenia dziecka!

Pliki do pobrania: 

Załącznik numer 2 ->Zgoda przetwarzanie danych<.
Załącznik numer 1 - >Zgoda rodzica<.


========================================================================


Załącznik nr 2 Ciechanów, dnia ….....................................................

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH1. Imię i Nazwisko uczestnika/dziecka konkursu:
…............................................................................................................................................................
2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna: …............................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania:
…............................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobo…